Vážení Trebišovčania,

SPOLU PRE MESTO - zoskupenie nezávislého kandidáta na primátora mesta a kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva sa po štyroch rokoch opätovne uchádza o vašu dôveru a hlas v komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia už onedlho - sobotu 29. októbra. V roku 2018 sme pred vás predstupovali s predsavzatiami a cieľmi, ktoré boli ešte len súčasťou nášho volebného programu. Dnes predkladáme výsledok - vyše 13.000.000 EUR získaných z externých zdrojov na zveľadenie mesta - zrekonštruovaná plaváreň a športová hala, rozbehnutá výstavba 78 nájomných bytov, realizácia 3 veľkých kruhových križovatiek, rekonštrukcia "starej KaSS-ky", škôl a škôlok, vybudovanie nových športovísk a detských ihrísk, začatá výstavba modernej kompostárne, ale aj spolupráca pri modernizácii stanice (TIOP), príprave výstavby mestského satelitu "ORIŠKY" a developerských projektov, ako aj množstvo ďalších začatých, realizovaných, ale aj pripravovaných investícií a aktivít. Aj toto je dôvod, prečo sme sa rozhodli znovu spojiť svoje sily a ponúkli občanovi nášho mesta možnosť dať nám šancu ďalej pracovať SPOLU PRE MESTO.

Aktuálne zoskupenie ponúka 15 mien, osobností z rôznych oblastí života, ktoré spája nielen rozhodnutie naďalej žiť v našom meste, ale najmä snaha pretvárať ho do podoby, akú si každý z nás želá. Aj preto je našou snahou naďalej v ňom podporovať investície, projekty a aktivity, ktoré zlepšujú životnú úroveň a rozširujú ponuku služieb. Náš program, ktorý vám predstavujeme, zohľadňuje o. i. závery spoločných stretnutí s vami, vaše časté podnety a požiadavky.

Dúfame, že nielen naše výsledky, ale aj plány vás oslovia. Sme tím, no najmä Trebišovčania. Dôležitý je pre nás každý občan, ale rozhodujúce - spoločné dobro pre všetkých obyvateľov mesta. Aj preto budeme radi, keď nám vo voľbách dáte svoju dôveru a podporíte nás.

ĎAKUJEME!

NAŠE PRIORITY 2023 - 2026


Aj v nasledujúcom období budeme pokračovať v realizácii nových a rekonštrukcii existujúcich infraštruktúrnych objektov. Prioritou zostáva výstavba mestských nájomných bytov, budovanie a rekonštrukcia ciest, chodníkov a parkovacích miest. 


Po rekonštrukciách školských a predškolských zariadení na území mesta Trebišov zostáva ešte zrekonštruovať MŠ na Ul. 29. augusta. Úsilie budeme tiež venovať rekonštrukcii Zimného štadióna a Mestského kultúrneho strediska. 


Samozrejmosťou v nasledujúcom období bude poskytovať kvalitné služby pre občanov mesta Trebišov v podobe opatrovateľskej služby, rozširovania kamerového systému či pokračovanie v realizácii participatívneho rozpočtu. 


V oblasti odpadového hospodárstva budeme pozornosť aj naďalej upierať na zvyšovanie miery separácie odpadu, ktorej významným spôsobom pomôže vybudovanie Mestskej kompostárne v priestoroch bývalých skladov PHM a Zberného dvora v areáli Technických služieb.


Uvedomujeme si dôležitosť riešenia zložitých životných pomerov v rámci marginalizovaných rómskych komunít. Základom bude vybudovanie chýbajúcej infraštruktúry (vodovod, kanalizácia, cesty, chodníky atď). Na odstránenie dvojzmennosti v rámci primárneho vzdelávania bude nevyhnutné vybudovať novú materskú školu a rozšíriť kapacity primárneho vzdelávania. Email:  info@spolu-pre-mesto.skSledujte nás aj na Facebooku: