MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY 

VYBUDOVANIE KOMUNITNÉHO CENTRA

V priestoroch starej pekárne v južnej časti mesta chceme vybudovať komunitné centrum pre tunajšiu rómsku menšinu. V takomto centre by obyvatelia rómskej komunity našli všetko, čo pre každodenný život potrebujú, tzn. zdravotnú starostlivosť, obchod a iné doplnkové služby. Zároveň by tu sídlilo vysunuté pracovisko Mestskej polície, terénni sociálni pracovníci. Zriadenie komunitného centra by obmedzilo migráciu Rómov po meste a kontajnerizmus. Finančné krytie na zriadenie komunitného centra by bolo zabezpečené zo štátneho rozpočtu a v menšej miere i zo zdrojov mesta.  


MIESTNE OBČIANSKE PORIADKOVÉ SLUŽBY

Aj keď v rokoch 2017 a 2018 bol projekt zriadenia Miestnych občianskych poriadkových služieb (skrátené MOPS) väčšinovým klubom poslancov v zastupiteľstve už dvakrát zamietnutý, v prípade vypísania aj tretej výzvy riadiacim orgánom, budeme presadzovať ich zriadenie. Výhody MOPS spočívajú v tom, že na dobu troch rokov je možné zamestnať 8 až 12 príslušníkov rómskej komunity, pričom mzdové náklady sú na 95 % hradené zo štátneho rozpočtu. Navyše by takto mesto získalo výdatnú pomoc pri zabezpečovaní poriadku v rôznych exponovaných lokalitách v meste (zabránenie kontajnerizmu na sídliskách a pri rodinných domoch, eliminácia žobrania pri nákupných centrách a pod.), pretože príslušníci MOPS by predstavovali významnú pomoc tak pre mestskú, ako aj štátnu políciu. 


ZRIADENIE DETAŠOVANÉHO PRACOVISKA MESTSKEJ POLÍCIE PRI OSADE

Už počas rokov 2015 až 2018 spolupracovala Mestská polícia s Rómskou hliadkou, ktorá jej významným spôsobom pomáha dohliadať na udržiavanie poriadku v meste. Preto túto vzájomnú, pre verejnosť prospešnú, spoluprácu oboch zložiek budeme iniciovať zriadenie detašovaného pracoviska Mestskej polície v blízkosti rómskej osady, prípadne v zriadenom komunitnom centre. Aj týmto opatrením dôjde k zníženiu migrácie Rómov po meste a obmedzeniu kontajnerizmu.


Ďalšie informácie budú pridávané priebežne!Sledujte nás aj na Facebooku: