ŠKOLSTVO, KULTÚRA A ŠPORT


Rekonštrukcia MŠ na Ulici 29. augusta

Elokované pracovisko Materskej školy Škultétyho na Ul. 29. augusta je posledným objektom zo siete školských a predškolských zariadení mesta Trebišov, ktorý neprešiel rekonštrukciou. V nasledujúcom období preto plánujeme rekonštrukciu tohto objektu, pozostávajúcu najmä zo zateplenia budovy, z montáže nového strešného plášťa, z montáže systému vykurovania a osadenia zdroja tepla a zo silnoprúdovej a slaboprúdovej inštalácie. 


Inštalácia tepelných čerpadiel v budovách ZŠ M. R. Štefánika a MŠ Hviezdoslavova

Keďže mesto Trebišov bolo úspešné pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok na obnoviteľný zdroj energie, v najbližšom čase dôjde k inštalácii tepelných čerpadiel v objektoch ZŠ M. R. Štefánika a MŠ Hviezdoslavova. Inštaláciou tepelných čerpadiel dôjde k výraznej úspore nákladov na vykurovanie a zníženiu uhlíkovej stopy. Uvedené projekty budú financované z dotácie Ministerstva životného prostredia SR v celkovej sume 877.706 EUR.


Nová relaxačná zóna a A3um v Centre voľného času

Cieľom tohto projektu je v areáli CVČ vybudovať altánok, vonkajšie sedenie s tienidlom, pódium, osadenie work-out prvkov, lezeckého plota, mini golfovej dráhy. Novú oddychovú zónu a A3UM bude obohacovať aj knihovnička na požičiavanie kníh, exteriérová tabuľa, vonkajší šach, či wi-fi pripojenie a ďalšie inovácie. Vybavenie tejto relaxačnej zóny je koncipované tak, aby mládež rozvíjala myseľ, telo aj intelekt a využila prostredie na kvalitné a zmysluplné trávenie voľného času.

Projekt bude realizovaný vďaka schválenej dotácii MŠVVaŠ SR vo výške 14.996 EUR.


Rekonštrukcia Vinárne v mestskom parku

Prevádzku starej vinárne v mestskom parku si pamätajú už asi len tí skôr narodení Trebišovčania. Objekt prešiel vývojom od čias svojej najväčšej slávy, cez dlhoročné chátranie, cez rekonštrukciu, súdny spor o jeho vlastníctvo, až napokon patrí do majetku mesta Trebišov. Preto chceme vinárni opäť vdýchnuť život a komplexne ju prostredníctvom nenávratného finančného príspevku zrekonštruovať. 


Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska

Budova Mestského kultúrneho strediska dnes patrí medzi najväčšie stánky kultúry v meste. Problémom je však jej technický stav, ktorý si okrem inštalácií vyžaduje i rekonštrukciu a zateplenie celého plášťa budovy, okien a strechy. Preto plánujeme s využitím nenávratného finančného príspevku zrekonštruovať aj túto mestskú budovu. 


Rekonštrukcia starej športovej haly v mestskom parku

Po nákladnom odstránení bývalej Serenády určite v parku chýba miesto, kde by si Trebišovčania, ale aj návštevníci mesta mohli posedieť napríklad pri šálke kávy. Popri vybudovaní cyklochodníkov a rekonštrukcii budovy ŠPORTKLUB-u budeme presadzovať tiež obnovu budovy bývalej športovej haly v mestskom parku. V novozrekonštruovanom objekte by tak vznikli zaujímavé priestory na zariadenia na spoločenské posedenie s vonkajšou terasou, menším detským ihriskom, ako aj priestormi pre galériu na organizovanie rôznych výstav a vernisáží.


Vybudovanie Escape room - Únikovej miestnosti

Špecifické umelecké grafity na budove bývalej trafostanice v Centre voľného času (CVČ) neuniknú pozornosti žiadnemu okoloidúcemu Trebišovčanovi. Námety na jednotlivých stranách objektu zobrazujú portréty slávnych vedcov a vynálezcov - Einsteina, Newtona, Teslu, ktorí pracovali celý život s pojmami času, priestoru, energie. Práve tematiku času, priestoru, energie a fyziky ako takej by sme chceli pretaviť do, medzi mladými ľuďmi obľúbenej atrakcie, "Escape room" alebo "Únikovej miestnosti", v ktorej majú účastníci za úlohu v stanovenom čase vyriešiť mnohé tematické logické rébusy a doviesť celú úlohu do úspešného konca. 


Komplexná rekonštrukcia zimného štadióna

Objekt zimného štadióna je síce skonštruovaný účelne a disponuje veľkorysými priestormi, no jeho prevádzka pri súčasných cenách energií predstavuje pre mesto obrovskú finančnú záťaž. Preto je našou prioritou celková rekonštrukcia tohto objektu so zreteľom na maximálne zníženie jeho energetickej náročnosti. Okrem zateplenia strechy, obvodových múrov, výmeny okien bude rekonštrukcia zameraná na výmenu starých vykurovacích zariadení za nové úspornejšie, s využitím odpadového tepla (vzniká pri chladení ľadu) na vykurovanie plavárne a ohrev vody. Financovanie tejto rekonštrukcie plánujeme pokryť dotačnými zdrojmi. 


Komplexná rekonštrukcia letného kúpaliska

V poslednom období prešlo letné kúpalisko viacerými zmenami. Bol zrekonštruovaný malý (detský) bazén, areál bol doplnený o detské ihrisko a crossfitové prvky, pribudli tobogany, nové bufety, zrekonštruovali sa chodníky. V ďalšom období plánuje využiť dotačné prostriedky na komplexnú rekonštrukciu veľkého (plaveckého) a tzv. stredného bazéna, vybudovanie nového oddychového bazéna s teplou vodou, nových toaliet a šatní a vznikne tiež plocha pre karavány a stany. 


Revitalizácia a ošetrenie drevín v mestkom parku. 

Vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav a vysoký vek drevín v mestskom parku plánujeme v nasledujúcom období s využitím dotačných mechanizmov financovať v prvom kroku dendrologický prieskum a následne revitalizáciu a ošetrenie drevín s dôrazom na zachovanie historického charakteru mestského parku. 


Vybudovanie pumptrackovej dráhy na Vojenských lúčkach

V lokalite Vojenské lúčky plánujeme vybudovať pumptrackovú dráhu s afaltovým povrchom. Pumptrack je dráha, po ktorej skutočne musíte "pumpovať" bicykel. Tým, že jazdec mení ťažisko tela, striedaním tlaku na predné a zadné koleso, nemusí šliapať do pedálov a celý okruh sa tak dá zvládnuť zotrvačnosťou. Je to skvelý spôsob na precvičenie jadra tela, rovnováhy a pozornosti a teší sa obľube vo všetkých vekových kategóriách. 


Revitalizácia športového areálu Slavoj

Mesto Trebišov bolo v roku 2022 úspešné pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu športu SR, ktorý mestu poskytol dotáciu vo výške 60.400 EUR určenú na revitalizáciu športového areálu Slavoj. Spoluúčasť mesta je 40.280 EUR. Revitalizácia sa dotkne bývalého hádzanárskeho ihriska, ktoré po rekonštrukcii asfaltového povrchu bude prebudované na plochu s rampami pre skaterov. Pribudnú chodníky a dve nové trávnaté ihriská s drenážou, závlahou a umelým osvetlením. 


Vybudovanie nového detského ihriska na Kutnohorskej ulici a sídlisku Mier

V poslednom období pribudli na viacerých sídliskách v meste nové ihriská. Avšak stále nájdeme lokality so starými, nefunkčnými či nebezpečnými ihriskami. Príkladom je Kutnohorská ulica, na ktorej plánujeme z dotačných zdrojov vybudovať nové detské ihrisko pre všetky vekové skupiny detí. Samozrejmosťou bude rekonštrukcia priľahlých asfaltových povrchov. 

Na sídlisku Mier bude z dotácie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 41.400 EUR vybudované ihrisko "Rodinka".
Sledujte nás aj na Facebooku: