ŠKOLSTVO, KULTÚRA A ŠPORT


VYTVORENIE ODDYCHOVEJ ZÓNY ZA "FAREBNÝM MOSTOM"


Počas jedného júlového víkendu sa na kedysi veľmi známom ihrisku "Marakana" uskutočnila prvá z brigád, do ktorej sa zapojili dobrovoľníci z radov vedenia a zamestnancov mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj pracovníci Technických služieb mesta Trebišov. V rámci nej natreli ochranným náterom sedenia pri ohnisku, osadili futbalové bránky, vyzbierali orezané náletové dreviny, očistili a vyhrabali celý priestor ihriska. 

VYBUDOVANIE CYKLOCHODNÍKOV

S cieľom skvalitnenia života obyvateľov mesta Trebišov budeme presadzovať vybudovanie siete cyklochodníkov v mestskom parku (za farebným mostom), ako aj na brehu Trnávky v trase od spoločnosti IVIM až do obce Hraň, popri toku rieky Ondava a v neposlednom rade i na trase spájajúcej Trebišov s časťou Milhostov, a to cez chodník na Cukrovarskej ulici, ktorý by takto prešiel kompletnou rekonštrukciou. Vybudovanie cyklotrás by taktiež prispelo k rozvoju cestovného ruchu na území mesta. Finančné prostriedky na túto investičnú akciu plánujeme kombinovať z vlastných a externých zdrojov (dotačné).  


VYBUDOVANIE NOVÉHO HOKEJBALOVÉHO IHRISKA PRI ZIMNOM ŠTADIÓNE 

Keďže Hokejbalový klub Adler Trebišov získal dotáciu od Úradu vlády na rekonštrukciu ihriska, budeme v spolupráci s jeho zástupcami presadzovať vybudovanie nového hokejbalového ihriska v lokalite súčasného škvarového ihriska pri zimnom štadióne. Okrem nového asfaltového povrchu, nových mantinelov a ďalšieho vybavenia, by hráči získali aj dostupnejšie zázemie vzhľadom na blízkosť zimného štadióna. 


ODDYCHOVÁ ZÓNA V MILHOSTOVE - PÓDIUM, REKULTIVÁCIA JAZIERKA


V mestskej časti Milhostov chceme vybudovať oddychovú zónu s pódiom a rekultivovať jazierko. Finančné krytie projektu budeme presadzovať z vlastných zdrojov v kombinácii s externými (dotačnými) zdrojmi (pokiaľ bude na takýto účel vypísaná výzva).


VYTVORENIE CHRÁNENEJ DIELNE PRE ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽSTVA

V priestoroch budovy Okresného úradu budeme presadzovať vytvorenie chránenej dielne pre zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Išlo by napr. o hrnčiarsku, či tkáčsku dielňu. Túto aktivitu plánujeme zrealizovať v spolupráci s Spojenou školou internátnou v Trebišove.  


BIKESHARING ALEBO ZDIEĽANÉ BICYKLE

V mnohých európskych, ale už aj v niektorých slovenských mestách je praxou zdieľať bicykle. Tento moderný a k životnému prostrediu ohľaduplný trend budeme presadzovať aj v Trebišove. Na niekoľkých stanovištiach by si občania za symbolický poplatok mohli prenajať bicykel, ktorý by na inom stanovišti zase vrátili. Prevádzkovateľom takéhoto systému zdieľania bicyklov by bol subjekt zo súkromného sektora.


Ďalšie informácie budú pridávané priebežne!Sledujte nás aj na Facebooku: