SPOLU PRE MESTO - ZOSKUPENIE NEZÁVISLÉHO PRIMÁTORA  A NEZÁVISLÝCH POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TREBIŠOVE

NAŠE PRIORITY 2022 - 2026

Keďže počas volebného obdobia 2015 - 2018 bolo na rekonštrukciu mestskej plavárne v Trebišove vynaložených takmer 400 000,- EUR z cudzích zdrojov, budeme presadzovať v prvom rade úplne dokončenie rekonštrukcie a sprevádzkovanie plavárne. 


Vzhľadom na havarijný stav viacerých úsekov ciest a chodníkov v meste Trebišov a ich každoročné nevyhnutné opravy budeme presadzovať ich komplexnú rekonštrukciu kombináciou vlastných a cudzích zdrojov.


Po tom, čo spoločnosť CONROP ohlásila vytvorenie 220 nových pracovných miest v meste Trebišov, budeme pokračovať v nastúpenom trende a snažiť sa dotiahnuť na územie mesta ďalších investorov.

Do rozhodovania o mestských prostriedkoch sa budeme snažiť zapojiť i občanov mesta Trebišov prostredníctvom participatívneho rozpočtu.


Mesto Trebišov ešte v roku 2017 rozpracovalo projekt vybudovania zberného dvora v areáli Technických služieb. Budeme sa snažiť tento projekt doviesť do úspešného konca tak, aby aj v Trebišove bol odpad spracovávaný v súlade so stále prísnejšími európskymi normami. 


Rómska problematika je v meste Trebišov dlhodobo neriešený problém, ktorý si žiada okamžité riešenia. Preto budeme presadzovať vybudovanie komunitného centra pre Rómov v priestoroch bývalej pekárne v južnej časti mesta. Vybudovanie takéhoto centra s nákupným strediskom a inými inštitúciami by eliminovalo migráciu Rómov po meste.Email:  info@spolu-pre-mesto.skSledujte nás aj na Facebooku: