ŠPORTOVÉ ZARIADENIAKoncom roka 2021 bola úspešne ukončená komplexná rekonštrukcia Mestskej športovej haly, v rámci ktorej bolo zrealizované zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena sklených výplní, rekonštrukcia vzduchotechniky, výmena elektro a vodoinštalácie. Celkový investičný náklad 1.500.000 EUR bol krytý z dotačných zdrojov Úradu vlády SR. 


Z dotačných prostriedkov Úradu vlády SR v sume 15.000 EUR (určených pre hokejbalový klub Adler) a z vlastného rozpočtu v sume cca 97.000 EUR mesto Trebišov v roku 2019 slávnostne uviedlo do prevádzky novovybudované hokejbalové ihrisko. 


Z dotácie Úradu vlády SR v sume 130.000 EUR mesto Trebišov v roku 2019 zrekonštruovalo hlavnú tribúnu a vybudovalo bočné korzá v areáli Slavoj Trebišov. 


Z dotácie Slovenského zväzu ľadového hokeja v sume 35.000 EUR a z rozpočtu mesta Trebišov v sume vyše 32.000 EUR bola do užívania odovzdaná nová šatňa s rekuperačnou jednotkou. 


V druhej polovici apríla 2020 bolo do prevádzky uvedené nové úsporné LED osvetlenie na Zimnom štadióne v Trebišove. Investičný náklad v tomto prípade predstavoval sumu vyše 80.000 EUR, pričom 88 kusov nových LED svietidiel s príkonom 250 W dokáže vygenerovať ročnú úsporu na elektrickej energii približne v sume 14.000 EUR.  


30.000 EUR - dotácia Úradu vlády SR určená rekonštrukciu hracej plochy v areáli CZŠ sv. Juraja na ulici Gorkého.


30.000 EUR - dotácia Audiovizuálneho fondu určená na modernizáciu kina Slávia.


V priebehu roka 2019 bolo v areáli amfiteátra osadených k už jestvujúcim lavičkám 100 kusov nových lavičiek, na čo bolo z rozpočtu mesta vyčlenených 25.200 EURV priestoroch amfiteátra mesto tiež svojpomocne vybudovalo toalety pre verejnosť. Tie budú využívané najmä počas premietania filmov na letnom kine.
Email:  info@spolu-pre-mesto.skSledujte nás aj na Facebooku: