28. RNDr. Slavomír PARTILA

Mám 48 rokov, som ženatý a mám dve deti. V nadchádzajúcich komunálnych voľbách sa uchádzam o vašu dôveru ako nezávislý kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Trebišove vo volebnom obvode č. 2.

Vysokoškolské štúdium som ukončil v roku 1996 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako učiteľ matematiky a fyziky. Mojím prvým pôsobiskom po absolvovaní základnej vojenskej služby sa stalo v roku 1997 tunajšie Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa a vďaka tomu som sa presťahoval do Trebišova, kde žijem už 25 rokov. Obhajobou rigoróznej práce so zameraním na kozmickú fyziku a fyziku plazmy mi bol v roku 2004 udelený titul RNDr.

Od roku 2007 som pôsobil ako zástupca riaditeľa Strednej odbornej školy služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove a od roku 2012 až doteraz ako jej riaditeľ. Škola prešla a aj v súčasnosti prechádza výraznými zmenami smerujúcimi k vybudovaniu modernej vzdelávacej infraštruktúry a k získaniu štatútu Centra odborného vzdelávania a prípravy ako jedna z mála škôl v regióne. Aktívne pôsobím v komisiách ministerstva školstva a ako viceprezident Združenia katolíckych škôl Slovenska.

Jednou z mojich priorít, ktorá spája činnosť školy a rozvoj mesta Trebišov, je vytváranie partnerstiev a spolupráce so zamestnávateľmi a výchova budúcich zamestnancov podľa požiadaviek podnikateľských subjektov pôsobiacich na území mesta a v širšom okolí.

Kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva som sa rozhodol preto, lebo mi záleží na smerovaní mesta Trebišov. Chcel by som prispieť k rozvoju škôl a školských zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a priniesť nové myšlienky a nápady z oblasti, v ktorej dlhodobo pôsobím. Za dôležitú považujem aj tému zlepšenia podmienok pre vzdelávanie sociálne odkázaných komunít a celkové zlepšenie podmienok, v ktorých títo občania žijú.

Rád športujem, cestujem a spoznávam zaujímavých ľudí a miesta. Za jedno z takýchto zaujímavých miest s veľkým potenciálom považujem aj mesto Trebišov. Budem vďačný za vašu priazeň a každý hlas, ktorý nám umožní pokračovať v jeho rozvoji.

ĎAKUJEM.