7.     Ing. Peter DUČ

Mám 37 rokov, som ženatý a mám dve deti. V Trebišove žijem celý svoj život. 

Titul inžinier ekonómie som získal po ukončení štúdií na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

V súčasnosti pracujem ako vedúci finančného oddelenia Mestského úradu Trebišov.  

V minulosti som takmer tri roky pracoval v medzinárodných korporáciách vo sfére informačných technológií.

Skúsenosti z ekonomiky a manažmentu som nadobudol predovšetkým ako riaditeľ zdravotníckeho zariadenia. 

Vo voľnom čase čítam literatúru faktu. Okrem toho, voľné chvíle rád trávim s manželkou a dvomi deťmi spoznávaním prírodných a kultúrnych krás Slovenska peši alebo na bicykli, preferujem aktívny životný štýl.

O Vašu priazeň sa uchádzam, pretože chcem využiť potenciál nášho mesta na rozvoj cestovného ruchu, malého a stredného podnikania a zapojiť do rozhodovania o verejných financiách aj obyvateľov mesta. Ako verný Trebišovčan, chcem z mesta vytvoriť pekné miesto pre život aj pre budúce generácie. 

Spolu s nezávislými kandidátmi na poslancov v tomto zoskupení  chcem prispieť k spájaniu občanov mesta a spolu prispievať k rozvoju Trebišova. 

Vo voľbách nás, prosím, podporte svojim hlasom.

ĎAKUJEM!

Kontakt: peter.duc@spolu-pre-mesto.sk