4. Ing. Peter DUČ

Mám 41 rokov, som ženatý, mám dve deti. V Trebišove žijem celý svoj život.

Titul inžinier ekonómie som získal po ukončení štúdií na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V súčasnosti pracujem ako zástupca primátora mesta Trebišov.

Od roku 2016 som tri roky pôsobil na pozícii vedúceho finančného oddelenia MsÚ Trebišov.

Skúsenosti z ekonomiky a manažmentu som nadobudol predovšetkým ako riaditeľ zdravotníckeho zariadenia. Anglický jazyk a počítačové znalosti som počas takmer troch rokov rozvíjal prácou vo viacerých nadnárodných korporáciách.

Vo voľnom čase čítam literatúru faktu. Okrem toho rád trávim voľné chvíle s rodinou spoznávaním prírodných a kultúrnych krás Slovenska peši alebo na bicykli, preferujem aktívny životný štýl.

O vašu priazeň sa opätovne uchádzam, pretože svojou prácou chcem aj naďalej prispievať k zveľaďovaniu a rozvoju mesta Trebišov. Ako verný Trebišovčan chcem z nášho mesta vytvoriť dobré miesto na prácu, podnikanie, oddych, jednoducho vytvoriť pekné miesto na život aj pre budúce generácie.

Spolu s nezávislými kandidátmi na poslancov v zoskupení SPOLU PRE MESTO chcem aj naďalej prispievať k spájaniu občanov mesta a rozvoju Trebišova.

Vo voľbách nás, prosím, podporte svojím hlasom.

ĎAKUJEM.