PARTICIPATÍVNY ROPOČET 2019

WORKOUT - sídlisko JUH

Workoutová zostava a exteriérová cvičiaca plocha je výsledkom jedného z piatich úspešných projektov, ktorý bol podporený sumou 10.000 EUR z participatívneho rozpočtu 2019. Táto funkčná plocha na cvičenie s vlastnou váhou vyrástla vo vnútrosídliskovom priestore južnej časti Trebišova. Súprava pozostáva z hrázd, vertikálneho a horizontálneho rebríka, vysokých bradiel a hangera na kruhy. 

Predkladateľ: Matúš Eštok


ZELENÝ OSTROVČEK - ZÓNA ODDYCHU A ŠPORTU

Obnovou zelenej verejnej plochy prešiel priestor, ktorý donedávna obrastal drevinami. Vytvorená oddychová zóna bola upravená pracovníkmi Technických služieb mesta. V rámci činnosti skyprili pôdu, splanírovali terén, vytvorili chodník, na ktorý osadili dlažbu s vymývaným štrkovým dekorom. Následne vysiali nový trávnik, v obnovovanej lokalite vysadili živý plot z vtáčieho zobu a umiestnili detskú "skákaciu škôlku" z betónových kociek. Mesto vysúťažilo vonkajšie fitness prvky, lavičky na sedenie a odpadkové koše, ktoré už slúžia svojmu účelu.
Projekt bol, ako jeden z piatich víťazných, podporený mestom sumou vo výške 10.000 EUR. 

Predkladateľka: MUDr. Iveta Čeplíková


KOMUNITNÁ KLUBOVŇA S HERŇOU PRE DETI

Projektom sa pomohlo poskytnúť vhodnú, detskými prvkami vybavenú miestnosť najmä pre mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke a ich najmenšie deti. Poradkyňa pre dojčenie a zároveň predkladateľka tohto projektu MUDr. Eva Ondogreculová v nej plánuje organizovať pohybové krúžky pre deti od útleho veku. V priestore klubovne sa budú uskutočňovať aj prednášky, neformálne akcie či tvorivé dielne a ďalšie zábavné a kreatívne činnosti. Klubovňa je situovaná v mestskej budove Centra voľného času v Trebišove. Od januára 2020 sa počíta s jej dennou prevádzkou. Projekt bol, ako jeden z piatich víťazných, podporený mestom sumou vo výške 10.000 EUR.


Predkladateľka: MUDr. Eva Ondogreculová


REVITALIZÁCIA - NIEČO PRE MLADÝCH AJ STARŠÍCH NA SÍDLISKU ŠKULTÉTYHO

Na základe projektového návrhu občana mesta Ing. Ericha Janoka, ktorý bol jedným z piatich úspešných v online hlasovaní, mesto zatraktívnilo uvedenú lokalitu tak, aby vyhovovala pre mladšiu, ale aj staršiu generáciu. Na sídlisku boli nahradené staré nefunkčné prvky, osadené nové komponenty pre voľnočasové aktivity - kladina, stolnotenisový stôl, pódium pre hry, veľký záujem prejavili obyvatelia o novozriadený drevený altánok aj petangové ihrisko, dodané boli tiež prvky mobiliára.
Na realizáciu projektu bolo použitých 10.000 EUR z participatívneho rozpočtu 2019.

Predkladateľ: Ing. Erich Janok


REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV KYNOLOGICKÉHO KLUBU V TREBIŠOVE

Vďaka finančným prostriedkov z participatívneho rozpočtu 2019 boli chátrajúce, viac ako 30-ročné unimobunky Kynologického klubu v Trebišove zrekonštruované na funkčnú miestnosť, ktorá pozostáva z priestoru na uloženie administratívnych písomnosti a z tzv. skladu, kde si členovia klubu budú môcť odkladať výcvikové potreby športovej kynológie. Aj takýmto spôsobom sa mesto spolupodieľalo na vytváraní zázemia pre činnosť zanietených "psíčkarov", ktorí sa združujú v záujmovom spolku, kde sa učia efektívnejšie pracovať so psami a vytvárať vhodné podmienky na riadené tréningy poslušnosti. Projekt bol, ako jeden z piatich víťazných, podporený mestom Trebišov sumou vo výške 10.000 EUR.


Predkladateľ: Kynologický klub TrebišovEmail:  info@spolu-pre-mesto.skSledujte nás aj na Facebooku: