ODPADOVÉ 

HOSPODÁRSTVO

SEPARÁCIA ODPADU

Nie je žiadnym tajomstvom, že novela zákona o odpadoch je v NR SR už v druhom čítaní. Touto novelou by sa mali niekoľkonásobne zvýšiť poplatky, ktoré platia mestá a obce za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu. Aj preto budú musieť všetci Trebišovčania, ak sa chcú vyhnúť zvýšeným nákladom, prispieť k čo najvyššej miere separácie. Čím viac bude vyseparovaného odpadu, tým menej bude mesto platiť za jeho skládkovanie. Preto, okrem neustálej propagácie takéhoto prístupu, budeme presadzovať aj pozitívnu motiváciu. Napríklad, ak mesto za skládkovanie odpadu v roku 2020 zaplatí o 30 000 EUR menej ako v roku 2019, ušetrenú sumu preinvestuje napr. na výstavbu detských ihrísk, kúpu nových lavičiek do parku, prvkov na letné kúpalisko a pod.  


KOMPOSTÉRY DO RODINNÝCH DOMOV A ZRIADENIE KOMPOSTÁRNE 

Aj napriek tomu, že väčšinový poslanecký klub v mestskom zastupiteľstve v roku 2017 nepodporil obstaranie kompostérov pre rodinné domy, financované z cudzích zdrojov, budeme, v prípade vypísania novej výzvy, presadzovať zrealizovanie takéhoto projektu. Rovnako budeme presadzovať aj vybudovanie centrálnej kompostárne, financovanej z externých zdrojov, v ktorej by sa kompostoval biologický materiál z celého územia mesta Trebišov. Kompostovaním biologicky rozložiteľného odpadu by mesto výrazne znížilo množstvo komunálneho odpadu, čím by došlo i k zníženiu poplatkov za jeho odvoz a uskladnenie.  


Ďalšie informácie budú pridávané priebežne!Sledujte nás aj na Facebooku: