ODPADOVÉ 

HOSPODÁRSTVO

Budovanie mestskej kompostárne

V areáli bývalých vojenských skladov PHM v lokalite Nová Koronč na rozlohe približne 13.000 m2 začalo mesto s výstavbou kompostárne. Tento projekt je financovaný z dotačných prostriedkov v objeme cca 3.000.000 EUR z Ministerstva životného prostredia SR, spoluúčasť mesta je zhruba 158.000 EUR. Výstavba kompostárne patrí medzi najdôležitejšie projekty mesta, pretože do budúcna bude mať kompostovanie bioodpadu a teda vyššia úroveň separácie odpadu veľmi silný vplyv na výšku poplatku za odpad. Momentálne je investícia v štádiu realizácie a spustenie do prevádzky sa očakáva na jar 2023. 


Vybudovanie Zberného dvora v areáli Technických služieb mesta Trebišov

Nie je žiadnym tajomstvom, že novela zákona o odpadoch je v NR SR už v druhom čítaní. Touto novelou by sa mali niekoľkonásobne zvýšiť poplatky, ktoré platia mestá a obce za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu. Aj preto budú musieť všetci Trebišovčania, ak sa chcú vyhnúť zvýšeným nákladom, prispieť k čo najvyššej miere separácie. Čím viac bude vyseparovaného odpadu, tým menej bude mesto platiť za jeho skládkovanie. Preto okrem neustálej propagácie takéhoto prístupu budeme presadzovať aj pozitívnu motiváciu. Napríklad ak mesto za skládkovanie odpadu v roku 2023 zaplatí o 30 000 EUR menej ako v roku 2022, ušetrenú sumu preinvestuje napr. na výstavbu detských ihrísk, kúpu nových lavičiek do parku, prvkov na letné kúpalisko a pod.  


Ďalšie informácie budú pridávané priebežne!Sledujte nás aj na Facebooku: