5.     Miroslav DAVALA

Mám 53 rokov, narodil som sa v Trebišove, kde dodnes bývam, som ženatý. 

Mám ukončené stredoškolské vzdelanie na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Michalovciach. 

Po ukončení štúdia som pracoval v štátnej správe, aj v súkromnom sektore na rôznych riadiacich postoch.  

V súčasnosti pracujem ako vedúci Mestského aktivačného strediska Mestského úradu Trebišov.  

Mojimi záľubami sú najmä práce na skrášľovaní okolia rodinného domu, mototuristika, sledovanie dokumentárnych filmov a seriálov.

Svojou kandidatúrou a v prípade zvolenia za poslanca mestského zastupiteľstva chcem prispieť k zmene politickej kultúry v meste aktívnym zapojením sa do diania v meste a rozhodovania v prospech všetkých občanov. Svojou činnosťou chcem vrátiť pohľad na funkciu poslanca, ktorú je potrebné vnímať ako funkciu zodpovednú, čestnú a nie prospechársku.

Pri výkone svojej práce chcem, tak ako doteraz, využívať svoje vlastnosti, ktorými sú najmä zodpovednosť, zmysel pre spravodlivosť, výrazné komunikačné schopnosti, tolerancia a schopnosť načúvať potrebám iných.

Spolu s nezávislými kandidátmi na poslancov v tomto zoskupení chcem ponúknuť všetkým Trebišovčanom nový prístup k riešeniu ich verejných ako aj individuálnych potrieb a záujmov. 

Vo voľbách nás, prosím, podporte svojim hlasom. 

ĎAKUJEM!

Kontakt: miroslav.davala@spolu-pre-mesto.sk