1. Miroslav DAVALA

Mám 57 rokov, narodil som sa v Trebišove a som ženatý. Mám ukončené stredoškolské vzdelanie na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Michalovciach.

Po ukončení štúdia som pracoval v štátnej správe aj v súkromnom sektore na rôznych riadiacich postoch.

V súčasnosti zastávam pozíciu námestníka riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov.

Mojimi záľubami sú najmä práce na skrášľovaní okolia rodinného domu, mototuristika, sledovanie dokumentárnych filmov a seriálov.

Kandidatúrou a prípadným zvolením za poslanca mestského zastupiteľstva chcem nadviazať na prácu v aktuálnom volebnom období, napomáhať rozvoju mesta aktívnym zapájaním sa do jeho diania a rozhodovania v prospech všetkých občanov. Svojou činnosťou chcem naďalej dokazovať, že funkciu poslanca je potrebné vnímať ako funkciu zodpovednú, čestnú a nie prospechársku.

Pri výkone svojej práce chcem, tak ako doteraz, využívať svoje vlastnosti, ktorými sú najmä zodpovednosť, zmysel pre spravodlivosť, výrazné komunikačné schopnosti, tolerancia a schopnosť načúvať potrebám iných.

Spolu s nezávislými kandidátmi na poslancov v tomto zoskupení chcem ponúknuť všetkým Trebišovčanom nový prístup k riešeniu ich verejných ako aj individuálnych potrieb a záujmov.

Vo voľbách nás, prosím, podporte svojím hlasom.

ĎAKUJEM.