42.     Ing. Martin TELEPOVSKÝ

Mám 57 rokov. Narodil som sa v Trebišove a tu som prežil celý svoj život. Som ženatý, mám dve už dospelé deti - dcéru a syna a jedného vnúčika.

Študoval som na Gymnáziu v Trebišove a vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického zamerania som získal na Vysokej škole technickej v Košiciach.

Po ukončení štúdia som pracoval v Tesle Elektroakustika š.p. Bratislava, závod Trebišov ako technológ a IT špecialista, neskôr na Okresnom úrade v Trebišove a od roku 1992 som v štátnej službe, kde ako IT špecialista som stál pri zrode a budovaní policajného informačného systému.

Posledných 10 rokov sa venujem bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a dopravnému inžinierstvu ako riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu v Trebišove.

Amatérsky sa aktívne venujem cyklistike a vo voľnom čase vinohradníctvu a zahradkárstvu.

Kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva som sa rozhodol nie kvôli osobným ambíciám a prospechu, ale preto, že mi prekáža konfrontačný a neproduktívny štýl práce súčasných poslancov. Som pripravený vecne a konštruktívne spolupracovať s každým poslancom bez ohľadu na jeho politickú príslušnosť či názorové presvedčenie, ktorí sú ochotní spolupracovať v prospech mesta. Ako poslanec by som sa rád venoval najmä cestnej infraštruktúre s dôrazom na jej bezpečnosť a plynulosť, obzvlášť vo vzťahu k chodcom a cyklistom a riešeniu statickej dopravy.

Vážení Trebišovčania, ako nezávislý kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva sa uchádzam o Vašu podporu a sľubujem, že mojou jedinou prioritou bude, v spolupráci s ostatnými nezávislými kandidátmi tohto zoskupenia, práca v prospech mesta Trebišov a jej občanov.

ĎAKUJEM!

Kontakt: martin.telepovsky@spolu-pre-mesto.sk