33. Ing. Martin TELEPOVSKÝ

Mám 61 rokov. Narodil som sa v Trebišove a tu som prežil celý svoj život. Som ženatý, mám dve už dospelé deti - dcéru a syna, jedného vnúčika a jednu vnučku.

Študoval som na Gymnáziu v Trebišove a vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického zamerania som získal na Vysokej škole technickej v Košiciach.

Po ukončení štúdia som pracoval v Tesle Elektroakustika š. p. Bratislava, závod Trebišov ako technológ a IT špecialista, neskôr na Okresnom úrade v Trebišove a od roku 1992 som slúžil v Policajnom zbore SR, kde som ako IT špecialista stál pri zrode a budovaní policajného informačného systému.

Posledných 13 rokov služby som sa venoval bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a dopravnému inžinierstvu ako riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu v Trebišove. Po tridsiatich rokoch činnej služby som ukončil službu v policajnom zbore.

Amatérsky sa aktívne venujem cyklistike a vo voľnom čase vinohradníctvu a záhradkárstvu.

Vo volebnom období 2018 - 2022 som pôsobil ako nezávislý poslanec Mestského zastupiteľstva v Trebišove v rámci zoskupenia SPOLU PRE MESTO. Venoval som sa najmä aktivitám na úseku majetku a výstavby, obzvlášť v oblasti budovania a rozvoja cestnej infraštruktúry.

Za poslanca mestského zastupiteľstva som sa rozhodol opätovne kandidovať preto, že chcem pokračovať a byť plne nápomocný v ďalších investičných aktivitách mesta, jeho rozvoji a napredovaní. Som pripravený vecne a konštruktívne spolupracovať s každým poslancom bez ohľadu na jeho politickú príslušnosť či názorové presvedčenie.

Vážení Trebišovčania, ako nezávislý kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva sa v novom volebnom období uchádzam o vašu podporu a sľubujem, že mojou jedinou prioritou bude práca v prospech mesta a jeho občanov.

ĎAKUJEM.