13. MUDr. Mária HURČÍKOVÁ

Narodila som sa 14. 8. 1957 vo Vranove nad Topľou a vyrastala som v milujúcej rodine, ktorej som vďačná za výchovu, rady a smerovanie v živote. Do mesta Trebišov som sa prisťahovala spolu so svojím manželom v roku 1980 a po ukončení vysokoškolského štúdia som s ním spojila aj svoj profesionálny život.

Štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach som ukončila v roku 1982 a hneď nato nastúpila na očné oddelenie v NsP Trebišov ako sekundárny lekár. Od roku 1997 pôsobím na pozícii primárky očného oddelenia. Od roku 2015 som hlavný lekár pre odbor oftalmológia v sieti nemocníc Svet zdravia a ProCare. V roku 2016 sme boli vyhlásení za najlepšie oddelenie v sieti nemocníc Svet zdravia a ProCare. V roku 2019 som získala titul TOP lekár Slovenskej republiky pre oftalmológiu. V rámci nej sa venujem diagnostike, liečbe a operačným riešeniam očných ochorení. Taktiež sa venujem výchove mladých lekárov, stážam študentov LF, zúčastňujem sa pravidelne kongresov, seminárov, pripravujem odborné prednášky a s celým tímom pracujeme v celosvetových štúdiách. Oddelenie jednodňovej očnej chirurgie v Trebišove sa stalo vyhľadávaným pracoviskom pre pacientov z celého východného Slovenska pre svoj odborný potenciál, prístrojové vybavenie, množstvo a najmä kvalitu operačných výkonov. V roku 2021-2022 som pracovala v odbornej pracovnej skupine pre oftalmológiu za Asociáciu nemocníc Slovenska pri Ministerstve zdravotníctva SR pre Kategorizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Medzi moje záľuby patrí hudba, najmä vážna hudba, cestovanie, príroda, botanika, literatúra faktu.

Život v menšom meste s komplexnými službami, dostatočným priestorom pre oddychové aktivity, šport, bezpečnosť je pre mňa významný faktor pre kvalitu života občanov. Rada by som svojimi schopnosťami a skúsenosťami s prácou s ľuďmi prispela k zvýšeniu kvality života v meste Trebišov, ktoré v posledných volebných obdobiach viditeľne napreduje. Kandidovať na poslanca mesta Trebišov som sa rozhodla ako nezávislý poslanec v zoskupení SPOLU PRE MESTO a chcem prispieť k rozvoju mesta, zvyšovaniu kvality života pre jeho občanov a nasledujúce generácie.

Ďakujem za vašu podporu.