7.     PhDr. Marek ČIŽMÁR

Mám 43 rokov. V nadchádzajúcich komunálnych voľbách sa uchádzam o vašu dôveru ako nezávislý kandidát na primátora mesta a zároveň na poslanca Mestského zastupiteľstva v Trebišove vo volebnom obvode č. 2.

Narodil som sa 3. apríla 1975 rodičom, ktorých si veľmi vážim za všetko, čo mi svojou výchovou a usmerneniami dali do života. Som ženatý a v Trebišove bývam už odmalička. Prežil som v ňom roky dospievania a po úspešnom ukončení štúdia na vysokej škole som sa rozhodol spojiť s ním svoj ďalší osobný a pracovný život. Som presvedčený, že s pomocou všetkých dobrých ľudí vo svojom okolí, najbližšej rodiny, ktorú si nesmierne vážim, sa mi podarí zdolávať prekážky a dosiahnuť ciele, ktoré v živote predo mnou stoja.

Vyrastal som na, v tom čase, novovybudovanom sídlisku v bytovom bloku 1515 v centre mesta a od roku 1981 som navštevoval neďalekú Základnú školu na Ul. M. R. Štefánika, tzv. SNP-čku. Okrem vzdelávania som sa aktívne venoval športu - atletike, futbalu a najmä hádzanej. Pod vedením už nebohého Mgr. Ľubomíra Ďurišina som spoznal tento šport, začal ho aktívne hrávať a reprezentovať školu a mesto. Roky 1989-1993 boli už späté s Gymnáziom v Trebišove. Stále na nich rád spomínam, lebo vďaka tu pôsobiacim učiteľom som dostal kvalitné základy, ktoré som zúročil pri štúdiu aprobácie slovenský jazyk - história na Filozofickej fakulte UPJŠ. V roku 1998 som štátnicami zavŕšil svoje akademické vzdelanie už pod hlavičkou Prešovskej univerzity. O deväť rokov neskôr, obhajobou rigoróznej práce, mi bol udelený titul PhDr..

Krátko po ukončení vysokoškolského štúdia som nastúpil ako učiteľ na tunajšie Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, kde som od roku 2008 pôsobil na pozícii zástupcu riaditeľky a od augusta 2013 vo funkcii riaditeľa školy.

Od roku 2015 až doteraz som primátorom mesta Trebišov. Súčasne, počas tohto obdobia, vykonávam funkciu predsedu Združenia miest a obcí regiónu Južného Zemplína. Na základe výsledkov volieb do orgánov vyšších územných celkov v roku 2017, zastupujem náš okres ako poslanec Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Medzi moje najväčšie záľuby patrí literatúra, šport a umenie. Dlhé roky som sa venoval aktívnemu športu, najmä atletike a loptovým hrám. Súťažne, ako žiak, som hrával futbal a neskôr hádzanú - od kategórie žiakov až po mužov. Po skončení hráčskej kariéry som sa venoval trénovaniu žiakov a práve počas tohto obdobia sa nám podarilo v obidvoch kategóriách pod hlavičkou HK Slavoj Trebišov získať pre mesto 2 tituly majstrov Slovenskej republiky.

Pozíciu primátora som od svojho nástupu vnímal a vnímam ako možnosť podieľať sa na vytváraní lepších podmienok pre život obyvateľov mesta. Problematika fungovania samosprávy mi je blízka, keďže už aj v predchádzajúcom období 2011 - 2014 som bol poslancom mestského zastupiteľstva. Od začiatku môjho pôsobenia v úrade som sa snažil o získanie dôvery občanov. Každoročne zverejňujem svoje majetkové pomery a dosiahnutý príjem. Jeho časť pravidelne venujem ľuďom v núdzi, talentovaným jednotlivcom, organizáciám, športovým klubom a i.. Zaviedol som prehľadné zverejnenie poradovníka žiadateľov o byt a garážové státie na webe mesta. Úspešne a s veľkým ohlasom využívame už druhý rok aplikáciu Odkaz pre starostu, kde môže občan zverejniť akýkoľvek podnet alebo upozornenie. V rámci osvety lepšieho spoznania funkcie úradu sme začali realizovať Deň otvorených dverí. Posledné 3 roky sme sa snažili obohatiť kultúrny život obyvateľov mesta ponukou rôznorodých akcií, ktoré sa nám, napriek obmedzeným finančným prostriedkom, vďaka ústretovej a otvorenej komunikácii samosprávy so zástupcami firiem pôsobiacich na území nášho mesta, podarilo zrealizovať. Z Dní mesta sme takto vytvorili viacdňové podujatie pre všetky vekové kategórie s veľmi vysokou návštevnosťou. Veľkú pozornosť sme venovali a venujeme novým športovým podujatiam rodinného charakteru a obnove ihrísk. Stáli sme pri zrode Spoznaj Trebišov behom ako aj veľmi populárneho Nočného behu. Prioritne sme sa zameriavali na získavanie externých (cudzích) zdrojov financií (takto sa nám podarilo priniesť do mesta vyše 2.500.000 EUR) na realizáciu investičných projektov. Do Trebišova sa nám podarilo dotiahnuť významného investora, participovali sme na zvýšení zamestnanosti pomocou tunajších zamestnávateľov. Znížili sme úverovú zaťaženosť mesta, vďaka čomu patríme k top mestám s najlepšou ekonomikou a na účtoch mesta máme našetrených už takmer 2.000.000 EUR.

Napriek všetkým okolnostiam sa nám spoločnými silami podarilo dosiahnuť mnohé ciele, ktoré sme si vytýčili na začiatku. Niektoré ostali ešte naplánované, niektoré sa už začali realizovať. Aj preto mám ambíciu s ostatnými nezávislými kandidátmi na poslancov naďalej pracovať SPOLU PRE MESTO.

Spájame sa, aby sme ponúkli skúsenosti, ktoré sme získali v rôznych oblastiach života - podnikateľská sféra, ekonomika, verejná správa, bezpečnosť občanov, doprava, školstvo, zdravotníctvo, IT sektor, šport a práca s marginalizovanými skupinami. Našou snahou je robiť pre mesto, pre jeho obyvateľov, zveľaďovať ho a vytvárať tak vhodné podmienky pre život nasledujúcich generácií. Každý z nás chce v tomto meste naďalej žiť a aj preto vnímam túto príležitosť ako možnosť podieľať sa na zmenách, ktoré budú v jeho prospech.

Podariť sa nám to môže len s Vašou pomocou. Aj preto sme vďační za vašu priazeň a každý hlas dôvery. Určite ju nesklameme.


ĎAKUJEM!

Kontakt: marek.cizmar@spolu-pre-mesto.sk