36. MUDr. Lukáš ŽDIJ

Som rodený Trebišovčan, som ženatý a mám 35 rokov.

Po skončení Lekárskej fakulty UPJŠ som nastúpil do Nemocnice s poliklinikou Trebišov na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Od roku 2016 som pôsobil ako zástupca primára a od roku 2021 až po súčasnosť na pozícii primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Na mieste, kde sa rodí nový život nášho mesta a naša budúcnosť.

Medzi moje záľuby popri pracovnej vyťaženosti patrí cestovanie, fitness, plávanie a kvalitná literatúra.

Celý doterajší život som spätý s týmto mestom a mám v pláne v ňom žiť aj naďalej. Aj preto som sa rozhodol kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva. Nie je mi ľahostajný osud nášho mesta a ľudí v ňom.

Rozvoj je základný prvok a znak života, a to platí rovnako pre medicínu ako aj pre samosprávu. V súčasnej dobe to rezonuje o to viac, že žijeme neľahké obdobie. Preto by malo byť povinnosťou nás občanov, aby sme aspoň v Trebišove mohli skúsiť vybudovať moderné a progresívne zmýšľajúce mesto. Táto myšlienka je aj cieľom činnosti zoskupenia SPOLU PRE MESTO. Aj preto všetci, ktorí tu žijeme, by sme mali priložiť ruku k dielu, každý podľa svojich možností a schopností.

Mám záujem presadzovať projekty, ktoré budú prospešné pre všetkých obyvateľov mesta a všetky vekové kategórie.

Prosím občanov a všetkých, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť a smerovanie nášho mesta, o podporu a hlas všetkým kandidátom na poslancov v tomto zoskupení.

ĎAKUJEM.