19. Mgr. Lenka JANOKOVÁ

Znie to poeticky, keď poviem, že som sa narodila v Trebišove v kaštieli, kde bola vtedy zriadená nemocnica. Mám 49 rokov, som vydatá a som matkou troch synov.

Ukončila som Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove, odbor slovenský jazyk a literatúra a estetická výchova. Po 16 rokoch práce učiteľky v Sečovciach som začala vyučovať na trebišovskom gymnáziu, kde pôsobím od septembra 2012. Svoju prácu vnímam ako poslanie, možnosť vstúpiť do života mladých, formujúcich sa ľudí, ukázať im mnohorakosť, tradičnosť i modernosť, komickosť i tragickosť, prosto všetko, čo môžu nájsť skryté nielen v umeleckých dielach.

Už počas štúdia na gymnáziu som účinkovala v Divadle G, od roku 1997 som jeho stálou členkou. Je mi blízke akékoľvek kultúrne podujatie či hovorené slovo, preto sa občas vo voľnom čase objavím v pozícii moderátorky na kultúrnych, športových či spoločenských podujatiach. Využívam tak dar, ktorý mi bol dopriaty - prihovoriť sa ľuďom.

Som Trebišovčanka a veľmi rada by som svojou prácou, ako poslankyňa mestského zastupiteľstva, pomohla k ešte väčšiemu rozvoju mesta a ešte vyššej kvalite života občanov mesta Trebišov. Keďže mám blízko k školstvu, kultúre a športu, rada by som svoju pozornosť v tomto smere orientovala na mladých ľudí, aby sa pre túto vekovú skupinu stalo mesto atraktívnejším miestom pre život z dlhodobej perspektívy. Rovnako vážne však vnímam potreby seniorov a aj im chcem v našom meste pomôcť plnohodnotne a dôstojne prežiť starobu.

Ak ma podporíte, rada budem vaším kandidátom. Kandidátom, ktorý v zoskupení SPOLU PRE MESTO pozdvihne náš Trebišov opäť o stupienok vyššie.

Ďakujem za vašu podporu.