10. Ing. Jozef GAZDAG

Mám 59 rokov, som ženatý a mám dve deti. Vysokoškolské štúdium som ukončil na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. V minulosti som reprezentoval mesto Trebišov ako hráč futbalového klubu FK Slavoj Trebišov a vďaka tomu som sa presťahoval z Košíc do Trebišova, kde žijem už 35 rokov.

V roku 1992 som v Trebišove založil spoločnosť JO-MA s. r. o., v ktorej dodnes pracujem ako jej konateľ. V priemyselnom parku spoločnosti je zamestnaných vyše 450 ľudí hlavne z okresu Trebišov. Vďaka tomu bola spoločnosť ocenená plaketou predsedu Košického samosprávneho kraja za vytvorenie nových pracovných miest v našom regióne. V súčasnosti rozširujeme v našom areáli spoločnosti výrobné kapacity, ktoré budú ponúkať ďalších 400 pracovných miest vo výrobe pre automobilový priemysel.

Pred štyrmi rokmi som kandidoval za poslanca do mestského zastupiteľstva a vďaka obyvateľom Trebišova som bol aj zvolený. Som rád, že ciele, ktoré sme si na začiatku funkčného obdobia stanovili, boli zrealizované a Trebišov napreduje tým správnym smerom. V tom čase sme nastúpili na cestu modernizácie mesta v oblastiach ako zber komunálneho odpadu a jeho separácia, skvalitnenie infraštruktúry mesta, výstavba nájomných bytov či rekonštrukcia predškolských a školských zariadení. Samotnú kapitolu tvorila investícia do Technických služieb - modernizácia vozového parku, systém fungovania zberného dvora priamo v TS, ale aj vybudovanie kompostárne a mestskej tržnice.

Ako bývalého športovca ma teší, že sa zlepšili podmienky pre rekreačný aj reprezentačný šport v našom meste. Či už je to zrekonštruovaná mestská plaváreň, letné kúpalisko, športová hala, nové hokejbalové ihrisko, ako aj vybudovanie nového asfaltového povrchu v našom parku. Na druhej strane ma ako človeka z biznisu teší, že väčšina finančných prostriedkov, ktoré boli potrebné na investície za posledné štyri roky v našom meste, boli čerpané z externých zdrojov, z eurofondov či dotácií.

V budúcnosti by som sa chcel podieľať na pomoci pri modernizácii infraštruktúry v Trebišove, bytovej výstavbe v meste a vytvorení nových pracovných miest. Bol by som rád, keby sme mohli pokračovať v rekonštrukcii ďalších športovísk a v neposlednom rade budovať nové cyklotrasy pre športových nadšencov.

ĎAKUJEM za podporu.