12.     Ing. Jozef GAZDAG

Mám 55 rokov, som ženatý a mám dve deti. Vysokoškolské štúdium som ukončil na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. V minulosti som reprezentoval mesto Trebišov ako hráč futbalového klubu Slavoj Trebišov a vďaka tomu som sa presťahoval z Košíc do Trebišova, kde žijem už 30 rokov.

V roku 1992 som založil v Trebišove spoločnosť JO-MA s.r.o., v ktorej dodnes pracujem ako jej konateľ. V priemyselnom parku spoločnosti je zamestnaných vyše 450 ľudí, hlavne z okresu Trebišov. Vďaka tomu bola spoločnosť ocenená plaketou predsedu Košického samosprávneho kraja za vytvorenie nových pracovných miest v našom regióne.

Kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva som sa rozhodol, pretože mi záleží na smerovaní a rozvoji mesta Trebišov. Chcel by som sa podieľať na jeho zlepšení a vytvoriť také životné podmienky, aby Trebišovčania boli hrdí na svoje mesto. S využitím mojich dlhoročných skúseností v oblasti podnikania, by som chcel vytvoriť lepšie podmienky aj pre potencionálnych investorov, ktorí by mohli zabezpečiť viac pracovných miest v našom regióne.

Som nadšencom športu a preto by som chcel pomôcť rozvoju mesta aj v tejto oblasti. Ako prezident futbalového klubu Slavoj Trebišov sa snažím pomôcť vybudovať kvalitný futbalový klub, avšak ako poslanec by som chcel pomôcť zlepšiť podmienky a možnosti na športovanie v našom meste pre iné športové kluby v Trebišove, ale aj širokú verejnosť. Napríklad dokončenie rekonštrukcie krytej plavárne a vybudovanie cyklotrás v meste a jeho okolí. 

ĎAKUJEM!

Kontakt: jozef.gazdag@spolu-pre-mesto.sk