IHRISKÁ PRE DETI A NA ŠPORTV lete 2021 mesto zrevitalizovalo vnútroblok na sídlisku za MŠ Pri polícii. Na tento účel bol využitý grant od Prvej stavebnej sporiteľne vo výške 2.300 EUR


Prostredníctvom regionálneho príspevku Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vo výške 16.000 EUR mesto v roku 2019 zriadilo vonkajšie fitness ihrisko v mestskom historickom parku. 


Využitím dotácie Úradu vlády SR v sume 14.250 EUR bolo na sídlisku Stred vybudované detské ihrisko a nakúpené súvisiace športové a technické vybavenie. 

Nadácia EPH poskytla dotáciu 2.000 EUR na zriadenie detského ihriska na sídlisku pri Tokaji. Email:  info@spolu-pre-mesto.skSledujte nás aj na Facebooku: