6. PhDr. Daniela FECKOVÁ

Som rodená Trebišovčanka, mám 62 rokov a dvoch dospelých synov - starší pracuje vo svojom rodnom meste, mladší je profesionálny vojak.

Po vyštudovaní pedagogického odboru - učiteľstvo - bolo mojím cieľom venovať sa potrebám školstva v našom meste. Pôsobila som ako riaditeľka v predškolskom zariadení a vykonávala funkciu metodičky pri odbore školstva.

Práca s deťmi bola vždy mojou doménou a chcela som sa jej venovať aj ako svojmu koníčku. Vysokoškolské vzdelanie som si doplnila o odbor špeciálna pedagogika a doktor filozofie.

V súčasnosti pracujem v Trebišove v Spojenej škole internátnej na pozícii riaditeľky. Venujem sa deťom a žiakom, ktorí vo svojom živote potrebujú neustálu pomoc dospelých nielen doma, ale i v škole.

V minulosti som svoje skúsenosti zúročila otvorením materskej školy na Konečnej ulici, kde bola prvýkrát zriadená trieda pre deti s mentálnym postihnutím. V roku 2018 to bolo otvorenie špeciálnej materskej školy pre deti s handicapom na Gorkého ulici. Tohto roku v septembri otvárame základnú školu pre žiakov s diagnózou autizmus na Ulici M. R. Štefánika.

Voľný čas venujem ručným prácam a aktivitám v záhrade. Zapájam sa do charitatívnych aktivít pre potreby detí zo znevýhodneného prostredia.

Do komunálnych volieb vstupujem s myšlienkou naďalej podávať pomocnú ruku spoluobčanom trpiacim handicapom, školám a školským zariadeniam pri presadzovaní potrebných požiadaviek, ako aj mládeži a starším občanom.

Mám záujem podporovať aktivity, ktoré budú prospešné pre všetkých obyvateľov mesta Trebišov.

Prosím občanov, našu mládež, všetkých, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť nášho mesta, o podporu a hlas všetkým kandidátom na poslancov v zoskupení SPOLU PRE MESTO.

ĎAKUJEM.