8.     PhDr. Daniela FECKOVÁ

Mám 58 rokov, som rodená Trebišovčanka, mám dvoch dospelých synov, ktorí taktiež pracujú vo svojom rodnom meste.

Po vyštudovaní pedagogického odboru - učiteľstvo mojím cieľom bolo venovať sa potrebám školstva v našom meste. Pôsobila som ako riaditeľka v predškolskom zariadení a vykonávala funkciu metodičky pri odbore školstva.

Práca s deťmi bola vždy mojou doménou a chcela som sa jej venovať ako svojmu koníčku. Vysokoškolské vzdelanie som si doplnila o odbor špeciálna pedagogika a doktor filozofie.

V súčasnosti pracujem v Trebišove v Spojenej škole internátnej na pozícii riaditeľ. Venujem sa deťom a žiakom, ktorí vo svojom živote potrebujú neustálu pomoc dospelých nielen doma, ale i v škole.

V minulosti som svoje skúsenosti zúročila otvorením materskej školy na Konečnej ulici, kde prvýkrát bola zriadená trieda pre deti s mentálnym postihnutím.

V súčasnosti je to otvorenie špeciálnej materskej školy pre deti s handicapom na Gorkého ulici.

Voľný čas venujem ručným prácam a aktivitám v záhrade. Zapájam sa do charitatívnych aktivít pre potrebu detí zo znevýhodneného prostredia.

Do komunálnych volieb vstupujem s myšlienkou podať pomocnú ruku spoluobčanom trpiacim handicapom, školám a školským zariadeniam pri presadzovaní potrebných požiadaviek, ako aj mládeži a starším občanom.
Mám záujem presadzovať aktivity, ktoré budú prospešné pre všetkých obyvateľov mesta Trebišov.
Prosím občanov, našu mládež, všetkých, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť nášho mesta, o podporu a hlas všetkým nezávislým kandidátom na poslancov v tomto zoskupení. 


ĎAKUJEM!

Kontakt: daniela.feckova@spolu-pre-mesto.sk